Tập huấn cổng thông tin điện tử

Tháng Bảy 28, 2015 3:54 chiều

Pthòng GDDT huyện Bạch Thông tổ chức tập huấn quản trị cổng thông tin điện tử và wepsite giáo dục

Thời gian: 28/7/2015

Địa điểm : Trường THCS Phủ Thông

Thành phần: 1 CBQL và 1 GV

images801940_DSC_0192